1. 2. ve 3. Günler (11, 12, 13 Mayıs 2006)
4. Gün (14 Mayıs 2006)