1. ve 2. Günler (19, 20 Mayıs 2005)
3. Gün (21 Mayıs 2005)
4. Gün (22 Mayıs 2005)